DR ARİF ERKOL

Dr Arif Erkol

Dyrektor Generalny

Dr Arif Erkol - w 2002 roku ukończył Bogazici University, z dyplomem licencjata w zakresie edukacji naukowej, a w 2008 r. dyplom MPA w zakresie Administracji Publicznej na Clark University. W roku 2018 obronił doktorat w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W latach 2009-2016 Kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV). Do jego obowiązków należało między innymi: strategiczny rozwój grupy uczelni Vistula, zarzadzanie zasobami ludzkimi, analiza kosztów, budżetowanie i prognozowanie, wycenę działalności inwestycyjnej oraz procedury związane z analizą krótkiego i długoterminowego planowania finansowego. Wśród znaczących osiągnięć zawodowych Pana Erkola można wymienić spektakularny skok uczelni, w listach rankingowych w Polsce i dołączenie do grona liderów wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Aktualnie AFiBV jest jedna z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. W wyniku 7 lat jego pracy na rzecz Vistula University, uczelnia może pochwalić się znaczącym wzrostem rekrutacji nowych studentów a szczególnie studentów zagranicznych. W roku 2013 AFiBV trafiła na prestiżowe 6 miejsce w rankingu czasopisma „Prespektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita” dla najlepszych prywatnych uczelni, awansując z 56 miejsca.

Od roku 2010 do chwili bieżącej nadzorował proces przygotowania wielu wniosków o dotacje unijne i granty na łączną kwotę 20 milionów złotych w tym:
• Project Manager projektu „Większy potencjał - Większe szanse na rynku pracy” (11.2010-09.2011);
• Przewodniczący zespołu odpowiedzialnego za moduł systemu zarządzania finansami „Księga Jakości” (11.2012-10.2014);
• Koordynator projektu „Akademia Kształcenia Językowego Vistula” (11.2014-06.2015);

A także piastował funkcje:
• Członka Zespołu Projektowego „Digipay4Growth” (2014-2015);
• Członka EAIE-European Association for International Education, Business Center Club (2010-2012) oraz Klubu Ambasadora Grupy Uczelni Vistula (2011 – do chwili obecnej).

Pan Erkol był również uczestnikiem i prelegentem wielu międzynarodowych konferencji, m. in.:
• 2015 EFMD Annual Conference, Bruksela, (7-9 czerwca 2015);
• Kapitał Intelektualny w Edukacji, Warszawa (4-6 grudnia 2015);
• Międzynarodowa konferencja Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, pod hasłem „Przywództwo, Edukacja, Innowacja”, Warszawa (15-16 maja 2014);
• Studenci Zagraniczni w Polsce 2014, Poznań (17-18 stycznia 2014);
• EAIE 25th Annual Conference, Istambuł (10–13 września 2013);
• International Congress on Trends in Higher Education, Istambuł (31 maja- 3 czerwca 2013);
• Studenci zagraniczni w Polsce 2013, Warszawa (17-18 stycznia 2013).

Arif Erkol w 2010 i 2011 roku otrzymał Europejski Medal nadawany przez Business Centre Club oraz tytuł "Leader University” przyznawany z rąk Komisji Europejskiej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE) w latach 2011,2012 i 2013.

Zainteresowania pozazawodowe Pana Erkola oscylują wokół tematyki stosunków międzynarodowych. W wolnych chwilach gra w szachy i czyta literaturę fantasy. Żonaty, troje dzieci.

TOP