O NAS

Spółka AVISTA posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zaspakajać potrzeby studentów w zakresie wyboru uczelni i kierunku studiów w Polsce.  Jesteśmy obecni na forum międzynarodowym i w ten sposób znajdujemy, informujemy i przygotowujemy studentów, aby wybrali Polskę jako miejsce gdzie będą się dalej kształcić.  Naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie potencjału studenta do oferty Uczelni.

Celem spółki Avista jest wywarcie pozytywnego wpływu na krajobraz edukacyjny Polski. Polska osiągnęła znaczący sukces w zakresie rozwoju demokracji, gospodarki, infrastruktury i edukacji od początku lat 90-tych poprzedniego wieku. Stała się wzorem “sukcesu poprzez solidarność” w Unii Europejskiej mimo niespokojnych czasów w wielu państwach. Jednakże jeśli chodzi o edukację międzynarodową to ciągle jest na początkowym etapie rozwoju.   Naszym zdaniem należy wykonać bardzo dużo pracy, aby sprawić, by polskie uczelnie były preferowanym miejscem odbycia studiów dla milionów studentów, którzy szukają lepszych perspektyw. Polska ma wszystko co jest potrzebne, aby odgrywać znaczącą rolę w edukacji międzynarodowej - dobrze prosperującą gospodarkę, która powoduje, że powstaje coraz więcej nowych miejsc pracy, bezpieczne środowisko życia i studiowania, przystępne dla obcokrajowców ceny, a przede wszystkim przyjaznych i życzliwych mieszkańców.

Avista tworzy partnerstwa, poprzez które studenci z całego świata będą mieli łatwiejszy dostęp do polskich Uczelni i odwrotnie. Nasz zespół już pomógł w rekrutacji ponad 5000 zagranicznych studentów na polskie uczelnie.  Jesteśmy bardzo aktywni na całym świecie, w każdym kraju, który wysyła studentów za granicę.

Avista jest partnerem dwunastu polskich Uczelni zgrupowanych w Stowarzyszeniu na rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni (APUI), co pozwala na przygotowanie możliwie najlepszej oferty dla studentów zagranicznych.

Mamy biura regionalne między innymi w Azji Centralnej (Kazachstan) i Indiach.

TOP

globalnin